Home / Egyéb / Komáromi veszélyhelyzeti rendelkezések

Komáromi veszélyhelyzeti rendelkezések

A kormány ismét meghosszabbította a kijárási korlátozást és a polgármestereknek külön jogosítványt adott hétvégére, hogy saját településükön további szigorító szabályokat vezessenek be. Ennek értelmében Komáromban szombat 0 órától kötelező maszk viselése.

Ma ÉJFÉLTŐL kötelező az egészségügyi maszk viselése beltéren
– vagy ennek hiányában az annak rendeltetési funkcióját betöltő textil (szájat, orrot takaró sál, kendő) – kötelező viselését rendeli el az önkormányzat –

Komárom Város Önkormányzat Polgármesterének
5/2020. (IV.24.) rendelete
a közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Komárom Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1.§ Komárom Város Polgármestere az elrendelt veszélyhelyzetben, a humánjárvány megfékezésére tett intézkedések és a közösségi együttélés alapvető magatartási szabályainak meghatározása körében az egészségügyi maszk – ennek hiányában az annak rendeltetési funkcióját betöltő textil (szájat, orrot takaró sál, kendő) – kötelező viselését rendeli el.

2. § A rendelet személyi hatálya kiterjed Komárom város közigazgatási területén tartózkodó természetes személyekre, akik a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján kihirdetett kijárási korlátozás alatt lakóhelyüket, tartózkodási helyüket, vagy magánlakásukat a Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott alapos indokkal hagyják el.

2. A közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályai

3.§ Az egészségügyi maszk, ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő textil – (szájat, orrot takaró sál, kendő) – viselése Komárom város közigazgatási területén kötelező a zárt közösségi terekben így különösen a kereskedelmi, vendéglátó üzlethelyiségben.

4.§ Komárom Város Polgármestere ajánlja a 3. § -ban nem szereplő egyéb, közforgalmú épületekbe történő belépések és tartózkodások vonatkozásában is az egészségügyi maszk, vagy az azt helyettesítő textil – (szájat, orrot takaró sál, kendő) – viselését.

5.§ Komárom Város Polgármestere ajánlja a 3. §-ban felsorolt helyiségek és épületek tulajdonosainak, illetve azokkal rendelkezni jogosultaknak, hogy az alkalmazásukban álló személyeket egészségük védelmének érdekében, a munkahelyükön tartózkodás idejére lássák el egészségügyi maszkokkal.

3. Közösségi együttélés szabályainak megsértése

6.§ (1) A rendelet 3. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítésének elmulasztása, a közösségi együttélés szabályai megszegésének minősül, amely miatt a hatósági eljárás lefolytatására és közigazgatási szankció alkalmazására – átruházott hatáskörben – a jegyző jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárás során figyelmeztetés alkalmazható, illetve 5000 Ft-tól 50000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság vagy 200000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

(4) A helyszíni bírság kiszabására a Komáromi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői jogosultak.

(5) A kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással a Komárom Város Önkormányzat 12029004-00204291-00100003 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül.

4. Záró rendelkezések

7.§ Ez a rendelet 2020. április 25-én lép hatályba.

Nagyné Varga Judit
aljegyző

dr. Molnár Attila
polgármester

(forrás)

About regio34

Check Also

MA VAN A VÍZ VILÁGNAPJA

Az 1993 óta ünnepelt világnap célja, hogy ráirányítsa figyelmünket az édesvíz fontosságára, valamint az édesvízi …

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.